Mässmonter Materia

Materia mässmonter

År: 2017

Status: Färdigställt

Beställare: Materia

Adress: Stockholm Furniture & Light Fair

Program: Mässmonter

Omfattning: ca 280 m2


När Materia skulle visa upp sina nyheter för 2017 på möbelmässan i Stockholm var resurserna små och utmaningen att skapa en monter där enkelheten utgjorde själva styrkan - att hitta ett enda tydligt grepp och genomföra det så konsekvent att det kändes självklart.


Lösningen blev ett samarbete med Ekta, en konstnär med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med rumslighet i den urbana skalan. Han gjorde monterns golv och vägg till sin canvas och fyllde den med färg och form, en gigantisk målning i vilken möblerna placerades ut i grupper med olika uttryck och funktion - både rena utställningsformationer och uppställningar för möten av olika storlekar eller för en stund i fred.


Det råa och icke-förfinade kontrasterar till möblerna och lyfter på så sätt fram dem, drar uppmärksamhet till dem och förmedlar värden som är centrala för Materia - hantverk, kreativitet, originalitet och kaxighet.